Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20453
Title: Tạp chí Quản lý nhà nước không ngừng nâng cao chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị
Authors: Nguyễn Quang Vinh
Keywords: chất lượng
nâng cao
Quản lý nhà nước
Tạp chí
Abstract: Tạp chí Quản lý nhà nước xuất bản số đầu (tháng 01/1993). Tạp chí đã thể hiện được vai trò của môt cơ quan báo chí đặc thù - tạp chí khoa học chuyên ngành, là cơ quan nghiên cứu và ngôn luận của Học viện Hành chính quốc gia
Issue Date: 2014
Format: tr. 29-32, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 220
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 4.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.