Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20463
Title: Dự báo tác động của quy định lao động trong Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương đối với Việt Nam
Authors: Hoàng Sỹ Kim
Keywords: Dự báo
Hiệp hội Đối tác xuyên Thái Bình Dương
lao động
tác động
Việt Nam
Abstract: Những tác động tích cực của cam kết lao động trong Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương đối với Việt Nam, những tác động tiêu cực và một số ý kiến đề xuất.
Issue Date: 2014
Format: tr. 82-86, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 220
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 14.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,17 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.