Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20479
Title: Ảnh hưởng của yếu tố văn hóa truyền thống đối với văn hóa hành chính Việt Nam
Authors: Phạm Thị Diễm
Keywords: văn hóa hành chính
văn hóa truyền thống
Việt Nam
yếu tố
Abstract: Những ảnh hưởng của yếu tố văn hóa truyền thống đối với văn hóa hành chính Việt Nam; Một số kiến nghị nhằm khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực của văn hóa truyền thống đối với văn hóa hành chính ở Việt Nam
Issue Date: 2014
Format: tr. 39-42, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 221
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.