Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20516
Title: Tìm hiểu về quản lý hành chính cấp địa phương ở thành phố Mác - xây, Cộng hòa Pháp
Authors: Lê Thanh Tú
Keywords: Cộng hòa Pháp
địa phương
quản lý hành chính
Thành phố Mác - xây
Abstract: Bài viết giới thiệu về quản lý hành chính cấp địa phương ở thành phố Mác - xây, Cộng hòa Pháp: Quy chế đầu phiếu cấp thành phố riêng, Thành phố được quản lý bởi hội đồng Thành phố và thị trưởng.
Issue Date: 2014
Format: tr. 88-90, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 222
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 20.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 827,35 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.