Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20521
Title: Lễ bàn giao Học viện Hành chính từ Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về Bộ Nội vụ
Authors: Tạp chí
Keywords: bàn giao
Bộ Nội vụ
Học viện Hành chính
Học viện hành chính quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Ngày 08/7/2014 tại Học viện Hành chính quốc gia đã diễn ra Lễ bàn giao Học viện Hành chính từ Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về Bộ Nội vụ. Học viện phát triển xứng đáng với vị thế là trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức.
Issue Date: 2014
Format: tr. 103, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 222
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 25.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 600,75 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.