Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20547
Title: Thông điệp về bước phát triển mới của Học viện Hành chính quốc gia
Authors: Trần Anh Tuấn
Keywords: Thông điệp
Học viện Hành chính quốc gia
phát triển
Abstract: Bài phát biểu của Thứ trưởng Bộ Nội vụ trong lễ mít tinh ngày 22/8/2014, kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Issue Date: 2014
Format: tr. 3-5, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 224
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 907,26 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.