Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20609
Title: Thẻ điểm cân bằng - một cách tiếp cận nhằm đánh giá kết quả thực thi công vụ
Authors: Đào Thị Thanh Thủy
Keywords: Thẻ điểm cân bằng
Công vụ
Đánh giá
Abstract: Giới thiệu tổng quan về thẻ điểm cân bằng, lợi ích đem lại khi có thẻ điểm cân bằng. Trình bày những quy trình thực hiện và các điều kiện tiên quyết để áp dụng Thẻ điểm cân bằng trong đánh giá công chức
Issue Date: 2014
Format: tr. 57-61, .pdf
Source: Tạp chí Tổ chức nhà nước. Năm 2014. Số 2
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • 16.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 770,37 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.