Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20627
Title: Làm rõ những quy định của Hiến pháp Việt Nam năm 2013 về vị trí, tính chất pháp lý của chính phủ
Authors: Phạm Hồng Thái
Keywords: Chính phủ
Hiến pháp
Quy định
Tính chất pháp lý
Việt Nam
Abstract: Trình bày khái quát về vị trí, tính chất pháp lý của Chính phủ qua các hiến pháp Việt Nam. Nội dung hiến pháp năm 2013 về vị trí, tính chất của Chính phủ
Issue Date: 2014
Format: tr. 7-13, .pdf
Source: Tạp chí Tổ chức nhà nước. Năm 2014. Số 4
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.