Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20709
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialVăn phòng Quốc hộivi
dc.creatorNguyễn Huy Hiệu
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20709-
dc.description.abstractTrình bày đề cập một số điểm mới quan trọng nhất trong Hiến pháp, thể hiện nội dung mới nhằm thể chế hóa cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hộivi
dc.formattr. 33-35, .pdfvi
dc.language.isovievi
dc.sourceTạp chí Tổ chức nhà nước. Năm 2014. Số 9vi
dc.subjectViệt Namvi
dc.subjectHiến địnhvi
dc.subjectHiến phápvi
dc.titleHiến pháp năm 2013 hiến định quyền làm chủ của nhân dân Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 650,81 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.