Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/20717
Title: Báo cáo kết quả chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Ủy ban Đối ngoại Quốc hội tại Vương quốc Hà Lan và Vương quốc Na Uy
Authors: Ủy ban Đối ngoại
Authors: Ủy ban Đối ngoại
Keywords: Báo cáo công tác
Dân chủ
Đổi mới kinh tế xã hội
Hà Lan
Na Uy
Nhân quyền
Abstract: Bối cảnh của chuyến thăm. Hoạt động chi tiết của Đoàn công tác tại hai quốc gia Hà Lan và Na Uy. Đoàn đã có cuộc trao đổi thẳng thắn và cởi mở về các vấn đề dân chủ, nhân quyền đồng thời nhấn mạnh cùng với những thành tựu to lớn đạt được trong công cuộc
Date Created: 27-6-2011
Issue Date: 2011
Format: 6 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2384BCUBDN12.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 585,4 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.