Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20731
Title: Xây dựng hệ thống Tòa án nhân dân trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với chức năng, nhiệm vụ "Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp".
Authors: Trương Hòa Bình
Keywords: Cơ quan xét xử
Quyền tư pháp
Tòa án nhân dân
Việt Nam
Abstract: Trình bày những điều kiện thuận lợi để xây dựng hệ thống tòa án nhân dân trong sạch vững mạnh; mục tiêu, định hướng các nhóm giải pháp tiếp tục xây dựng hệ thống tòa án nhân dân trong sạch, vững mạnh; một số nhiệm vụ trọng tâm công tác của hệ thống tòa án nhân dân năm 2014.
Issue Date: 2014
Format: tr. 1-5, tr. 23, .pdf
Source: Tạp chí Tòa án nhân dân. Năm 2014. Số 1
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.