Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20736
Title: Có được thỏa thuận phạt nhiều lần về một vi phạm, được thỏa thuận lãi chồng lãi trong hợp đồng vay tài sản, hợp đồng tín dụng không?
Authors: Tưởng Duy Lượng
Keywords: Hợp đồng tín dụng
Hợp đồng vay tài sản
Lãi chồng lãi
Một vi phạm
Phạt nhiều lần
Thỏa thuận
Abstract: Trình bày khái quát 4 vụ án thỏa thuận phạt lần thứ 2, lãi chồng lãi. Trình bày 4 quan điểm về việc vận quy định của pháp luật về vấn đề trên: Quan điểm 1: thỏa thuận trên là được phép; Quan điểm 2: không được thỏa thuận phạt với phần nợ gốc nhưng được phép thỏa thuận phạt vi phạm với phần nợ lãi; Quan điểm 3: cơ bản giống quan điểm 2 chỉ khác luật áp dụng; Quan điểm 4: hợp đồng tín dụng là loại hợp đồng đặc thù, cần phải có điều chỉnh riêng.
Issue Date: 2014
Format: tr. 24-33, .pdf
Source: Tạp chí Tòa án nhân dân. Năm 2014. Số 1
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,67 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.