Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20759
Title: Về việc thụ lý, giải quyết yêu cầu tuyên bố bà Đặng Thị L. mất năng lực hành vi dân sự
Authors: Nguyễn Thị Hạnh
Authors: Nguyễn Thị Hạnh
Keywords: Năng lực hành vi dân sự
Luật dân sự
Mất năng lực hành vi dân sự
Abstract: Trình bày vụ án của bà Đặng Thị L và phân tích quan điểm của tác giả về việc thụ lý, giải quyết yêu cầu tuyên bố bà Đặng Thị L. mất năng lực hành vi dân sự
Issue Date: 2014
Format: tr.30-34, .pdf
Source: Tạp chí Tòa án nhân dân. Năm 2014. Số 3
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.