Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20786
Title: Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của Tòa án theo Luật đất đai năm 2013
Authors: Đặng Thị Phượng
Keywords: Đất đai
Luật đất đai năm 2013
Tòa dân sự
Thẩm quyền giải quyết
Abstract: Phân tích các quy định về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của Tòa án theo Luật đất đai năm 2013
Issue Date: 2014
Format: tr. 11-16, .pdf
Source: Tạp chí Tòa án nhân dân. Năm 2014. Số 6
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.