Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20838
Title: Báo cáo kết quả Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường khảo sát và nghiên cứu tại nhà nước Israel và Vương quốc Thái Lan
Authors: Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Keywords: Báo cáo công tác
Israel
Tần số vô tuyến điện
Thái Lan
Viễn thông công nghệ thông tin
Viễn thông phát thanh truyền hình
Abstract: Bối cảnh của chuyến thăm. Hoạt động của Đoàn và kết quả thu nhận được: Về Nhà nước Israel: điều kiện tự nhiên xã hội, về viễn thông và công nghệ thông tin, về viễn thông và phát thanh truyền hình, về quản lý tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông Israel.
Date Created: 11-8-2009
Issue Date: 2009
Format: 8 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 624BCUBKHCNMT12.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,08 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.