Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20839
Title: Báo cáo kết quả công tác tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia
Authors: Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Keywords: Báo cáo công tác
Campuchia
Khoa học công nghệ và môi trường
Lào
Abstract: Bối cảnh của chuyến thăm. Mục đích của chuyến thăm lần này nhằm tăng cường quan hệ giữa các cơ quan của Quốc hội góp phần thắc chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa 3 dân tộc anh em và thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và
Date Created: 30-7-2010
Issue Date: 2010
Format: 9 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1029BCUBKHCNMT12.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 956,45 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.