Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21094
Title: Báo cáo kết quả chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tại CHDCND Lào từ ngày 7/10 - 10/10/2007
Authors: Ủy ban Quốc phòng và An ninh
Keywords: Báo cáo công tác
Lào
Abstract: Bối cảnh của chuyến thăm. Khái quát tình hình chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của nước CHDCND Lào. Các hoạt động khác của Đoàn diễn ra tại Lào. Nhận xét và kiến nghị của Đoàn
Date Created: 20-20-2007
Issue Date: 2007
Format: 5 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 141QPAN12.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 524,44 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.