Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21116
Title: Bản sao các văn bản góp ý đối với dự thảo Luật tài nguyên,môi trường biển và hải đảo của các bộ, ngành, địa phương và cá nhân
Authors: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Keywords: Ý kiến
Quốc hội khóa XIII
Văn bản góp ý
bản sao
Các bộ, ngành, địa phương và cá nhân
Dự thảo luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
Kỳ họp thứ 8
Date Created: 10-2014
Issue Date: 2014
Type: 10-2014
Source: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bansaocacvanbangopy.PDF
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,05 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.