Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21157
Title: Báo cáo giải trình, tiết thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thú y
Authors: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Keywords: Nông thôn
Quốc hội khóa XIII
Tiếp thu dự án Luật
Thú y
Thủy sản
Động vật trên cạn
giải trình dự án luật
Kỳ họp thứ 8
Nông nghiêp
Báo cáo
Chăn nuôi
Chỉnh lý dự án Luật
Dự thảo Luật Thú y
Date Created: 7-2014
Issue Date: 2014
Type: 7-2014
Source: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • Baocaogiaitrinhtiepthu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 220,54 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.