Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21171
Title: Báo cáo kết quả nghiên cứu, khảo sát về quản lý tài chính, ngân sách của Đoàn Ủy ban Tài chính - Ngân sách tại Ma Rốc
Authors: Ủy ban Tài chính - Ngân sách
Keywords: Báo cáo công tác
Ma Rốc
Quản lý ngân sách
Quản lý tài chính
Abstract: Đánh giá tổng quát về tình hình và kết quả hoạt động của đoàn công tác tại Ma Rốc. Kết quả tìm hiểu và thu hoạch của Đoàn tại Ma Rốc. Một số bài học kinh nghiệm có thể áp dụng cho Việt Nam. Nhận xét và đánh giá của Đoàn.
Date Created: 14-12-2007
Issue Date: 2007
Format: 17 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 123UBTCNS12.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,85 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.