Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21262
Title: Báo cáo(Tóm tắt) Giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam
Authors: Ủy ban thường vụ Quốc hội
Keywords: kỳ họp thứ 8
Luật hàng không dân dụng Việt Nam
Quốc hội khóa XIII
sửa đổi, bổ sung một số điều
Báo cáo(Tóm tắt)
dự thảo Luật
Giải trình, tiếp thu chỉnh lý
hàng không dân dụng Việt Nam
Format: doc
Source: văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • BCTT_751_UBTVQH_duthaoLuatsd,bs_luatHKDDVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 161,72 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.