Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/21373
Title: Báo cáo kết quả Đoàn Ủy ban về các vấn đề xã hội đi nghiên cứu tại Vương quốc Thái Lan từ ngày 3 đến ngày 10/7/2005
Authors: Ủy ban về các vấn đề xã hội
Authors: Ủy ban về các vấn đề xã hội
Keywords: Báo cáo công tác
Bảo hiểm xã hội
Bình đẳng giới
Người cao tuổi
Thái Lan
Xóa đói giảm nghèo
Abstract: Mục đích và hoạt động chuyến đi của Đoàn công tác. Nghiên cứu các vấn đề về chính sách xóa đói giảm nghèo; Về chính sách pháp luật và vấn đề bình đẳng giới ở Thái Lan; Pháp luật về bảo hiểm xã hội; Chính sách đổi với người cao tuổi. Nhận xét kiến nghị và
Date Created: 29-7-2005
Issue Date: 2005
Format: 11 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1569BCUBXH11.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,56 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.