Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/21385
Title: Báo cáo kết quả Đoàn Ủy ban về các vấn đề xã hội đi thăm và làm việc tại Hungary và Bungari
Authors: Ủy ban về các vấn đề xã hội
Authors: Ủy ban về các vấn đề xã hội
Keywords: Báo cáo công tác
Bảo hiểm hưu trí
Bungari
Hungary
Phòng chống ma tý
Abstract: Nội dung và chương trình lĩnh vực của Đoàn. Tìm hiểu các vấn đề về chính sách chăm sóc sức khỏe nhân dân; Về bảo hiểm hưu trí; Về phòng chống ma túy tại Hungary và Bungari. Nhận xét và kiến nghị của Đoàn
Date Created: 14-10-2005
Issue Date: 2005
Format: 6 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1718BCUBXH11.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 869,15 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.