Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/21386
Title: Báo cáo kết quả chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc của Đoàn Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội
Authors: Ủy ban về các vấn đề xã hội
Authors: Ủy ban về các vấn đề xã hội
Keywords: Báo cáo công tác
Hàn Quốc
Abstract: Chương trình làm việc tại Hàn Quốc.. Một số nét về Hàn Quốc. Một số kết quả làm việc chính của Đoàn: Xây dựng và thực thi chính sách pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; về đình công và giải quyết đình công. Đánh
Date Created: 1-12-2006
Issue Date: 2006
Format: 4 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2433BCUBXH11.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 814,36 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.