Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21406
Title: Mua bán doanh nghiệp (MvàA): Khái niệm, vấn đề và kiến nghị sửa đổi Luật doanh nghiệp năm 2005
Authors: Thư viện Quốc Hội
Authors: Thư viện Quốc Hội
Keywords: Mua bán doanh nghiệp
(MvàA)
Luật doanh nghiệp năm 2005
Abstract: Báo cáo đưa ra một số vấn đề khó khăn, vướng mắc của hoạt động MvàA tại Việt Nam trên thực tế. Từ những thông tin trên, Báo cáo có những khuyến nghị cơ bản đối với hoạt động MvàA dự kiến được điều chỉnh trong Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) sẽ được Quố
Publisher: Thư viện Quốc Hội
Date Created: 04-2014
Issue Date: 2014
Type: 04-2014
Source: Thư viện Quốc Hội
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • 02_LuatDoanhnghiep_M&A2.0_Final_TVQH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 464,32 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.