Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21407
Title: Một số số liệu cơ bản về kinh tế năm 2013 và 4 tháng đầu năm 2014
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Xuất, nhập khẩu hàng hóa
số liệu
Thu chi ngân sách
kinh tế
năm 2013
Sản xuất công nghiệp
Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
4 tháng đầu năm 2014
Đầu tư và xây dựng
GDP
Giá cả - tiêu dùng
Date Created: 04-2014
Issue Date: 2014
Type: 04-2014
Format: word
Source: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 03_chisokinhte.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 457,22 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.