Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21413
Title: Kinh nghiệm tổ chức hệ thống tòa án một số nước trên thế giới
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Trung Quốc
Nhật Bản
tổ chức hệ thống tòa án
Hàn Quốc
hế giới
Liên bang Nga
một số nước trên thế giới
Abstract: Báo cáo được xây dựng gồm có 3 phần lớn:Phần thứ nhất: Giới thiệu về hệ thống tổ chức Tòa án của 4 nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Liên bang Nga. Phần thứ hai: Giới thiệu về chế định thẩm phán gồm có các nội dung: (i) trình độ thẩm phán; (ii) bổ
Date Created: 04-2014
Issue Date: 2014
Type: 04-2014
Format: word
Source: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 09_KinhnghiemtochucToaan21-5.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 384,74 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.