Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/21414
Title: Quyền tự do di chuyển của người dân trong Liên minh Châu Âu và tác động của nó tới nền kinh tế một số nước thành viên
Authors: Thư viện Quốc hội
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Quyền tự do di chuyển của người dân
Liên minh Châu Âu
một số nước thành viên
Abstract: Thư viện Quốc hội tổ chức biên soạn chuyên đề về tự do di chuyển của thể nhân/công dân của Liên minh Châu Âu (EU) và những tác động của nó đối với nền kinh tế của một số nước thành viên nhằm phục vụ thông tin cho các vị đại biểu Quốc hội trong quá trình
Date Created: 04-2014
Issue Date: 2014
Type: 04-2014
Format: word
Source: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp
Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10_LuatChauAu_Tudodilai_22.5.14.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 997,59 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.