Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21416
Title: Báo cáo kết quả điều tra xã hội học về: Tình hình thực hiện Luật phá sản năm 2004
Authors: Trung tâm thông tin thư viện vàNCKH, TVQH
Keywords: Báo cáo
điều tra xã hội học
Luật phá sản năm 2004
xã hội học
Abstract: Thực hiện Kế hoạch tổ chức điều tra xã hội học năm 2013, Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu Khoa học đã tiến hành cuộc điều tra xã hội học về “Tình hình thực hiện Luật phá sản năm 2004”.
Date Created: 04-2014
Issue Date: 2014
Type: 04-2014
Format: word
Source: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • BCTonghop_Phasan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 397,75 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.