Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21418
Title: Báo cáo tóm tắt kết quả điều tra xã hội học về: Hoạt động giám sát của Quốc hội
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Báo cáo
điều tra xã hội học
hoạt động giám sát của Quốc hội
Quốc hội
xã hội học
Abstract: Cuộc điều tra được tiến hành với tổng số 800 phiếu hỏi với đối tượng được hỏi là: Một số đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; các cán bộ, công chức đang làm việc tại: Văn phòng Hội đồng nhân dân các cấp; Tòa án nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân; các cơ qua
Date Created: 05-2014
Issue Date: 2014
Type: 05-2014
Format: word
Source: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • BCXHH_GS.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 293,58 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.