Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21419
Title: Một số vấn đề về đồng tính và việc thừa nhận đồng tính ở các nước trên thế giới
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: đồng tính
hôn nhân
hôn nhân đồng tính
thế giới
Việt Nam
Abstract: Sự ra đời và phát triển của một số tổ chức vận động quyền cho nhóm LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới) đã góp phần thúc đẩy phong trào bảo vệ quyền của người đồng tính tại Việt Nam, trong đó có sự vận động việc ghi nhận hôn nhân đồng tính.
Date Created: 05-2014
Issue Date: 2014
Type: 05-2014
Format: word
Source: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Chuyendehonnhandongtinh_Phuong_Ky7.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 720,7 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.