Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21427
Title: Mô hình cơ quan thành lập và hoạt động theo luật: Kinh nghiệm của Vương quốc Anh và Úc
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Anh
cơ quan thành lập và hoạt động theo luật
Kỳ họp thứ 8
Quốc hội khóa XIII
Úc
Abstract: Chuyên đề tập trung trình bày về khái niệm, đặc điểm hoạt động, chức năng, cơ cấu tổ chức, bổ nhiệm ban điều hành, ưu điểm, lĩnh vực thành lập và xu hướng về loại cơ quan này tại hai quốc gia Anh và Úc
Date Created: 9-2014
Issue Date: 2014
Type: 9-2014
Source: Phòng TVS - Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 03.mohinhcoquanthanhlapvahoatdongtheoluat-Anh-Uc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 512,78 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.