Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21429
Title: Thanh tra Bảo hiểm xã hội một số nước trên thế giới
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Trợ cấp thất nghiệp
người lao động
Quốc hội khóa XIII
Thanh tra
Thất nghiệp
An sịnh xã hội
Bảo hiểm xã hội
Kỳ họp thứ 8
Lương
Abstract: Báo cáo nêu thực trạng công tác bảo hiểm xã hội và kinh nghiệm một số nước trên thế giới gồm Mỹ, Singapore, Malaysia, Trung Quốc, Pháp, Đức về thẩm quyền xử lý vi phạm trong lĩnh vực này.
Date Created: 9-2014
Issue Date: 2014
Type: 9-2014
Source: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 06.ThanhtraBaohiemxahoi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 852,41 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.