Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21434
Title: Quy trình lập pháp ở Thụy Điển
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Kỳ họp thứ 8
Quốc hội khóa XIII
Quy trình lập pháp
Thụy Điển
Abstract: Tài liệu được trích từ cuốn "Quy trình lập pháp ở một số nước trên thế giới" xuất bản năm 2006 của TTTT,TVvàNCKH Văn phòng Quốc hội. Tài liệu giới thiệu về quy trình lập pháp ở Thụy Điển phục vụ nhu cầu nghiên cứu của Đại biểu Quốc hội
Date Created: 10-2014
Issue Date: 2014
Type: 10-2014
Format: pdf
Source: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 18.quytrinhlapphap-thuydien.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 501,15 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.