Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21769
Title: Về tổ chức Chính quyền địa phương của Hàn Quốc
Authors: Ths. Trần Thị Minh Châu - Văn phòng BNV
Keywords: Cơ cấu hành chính của chính quyền địa phương
Chính quyền địa phương Hàn Quốc
Giám sát của chính quyền địa phương
Khả năng áp dụng kinh nghiệm vào Việt Nam
Tổ chức bộ máy của chính quyền địa phương
Vấn đề tài chính
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 03-CQDPHanQuoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 210,82 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.