Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21893
Title: Vững bước trên con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Publisher: Nhân dân
Date Created: 1-6-2011
Issue Date: 2011
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vungbuoc...conduongCTHCM.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 164,63 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.