Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21897
Title: Một số điểm mới của Luật căn cước công dân
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: căn cước công dân
Cơ sở dữ liệu về dân cư
Tuổi cấp thẻ
thẻ căn cước công dân
Abstract: Văn bản trình bày những điểm mới của Luật căn cước công dân: Tuổi cấp thẻ căn cước công dân; quy định cơ sở dữ về dân cư, căn cước công dân và một số nội dung của thẻ căn cước công dân
Date Created: 11-2014
Issue Date: 2014
Format: doc
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • DiemmoiLuatCancuocCongdan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 180,04 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.