Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21899
Title: Điểm mới của Luât sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Chức vụ mang quân hàm cấp tướng
Luật Căn cước công dân
lương đối với sĩ quan
nhà ở đối với sĩ quan
Sĩ quan quân đội
Thăng quân hàm
Abstract: Văn bản nêu những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam: Chức vụ mang quân hàm cấp tướng, thăng quân hàm đối với sĩ quan tại ngũ, chính sách mới đối với sĩ quan (lương, nhà ở)
Date Created: 11-2014
Issue Date: 2014
Format: doc
Source: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • DiemmoiLuat_SiquanQDNDVN_(15.11).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 180,68 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.