Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21903
Title: Những điểm mới cơ bản trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Yêu cầu thi hành án
Quyền, nghĩa vụ của người thi hành án
Quyền, nghĩa vụ của người thi hành án
Thẩm quyền ra quyết định thi hành án
Thi hành án dân sự
Bán đấu giá tài sản
Bổ nhiệm chấp hành viên
Điều kiện thi hành án
Miễn giảm nghĩa vụ thi hành án
Abstract: Văn bản trình bày những điểm mới cơ bản trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự: Quyền, nghĩa vụ của người thi hành án; yêu cầu thi hành án; thẩm quyền ra quyết định thi hành án; điều kiện thi hành án; miễn giảm nghĩa vụ thi h
Date Created: 11-2014
Issue Date: 2014
Format: doc
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luatthihanhandansu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 186,19 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.