Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21905
Title: Một số điểm mới trong Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi)
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: thẩm quyền thành lập tòa án
nhiệm kỳ thẩm phán
Tổ chức tòa án nhân dân
án lệ
bổ sung chứng cứ
điều kiện bổ nhiệm thẩm phán
hiệu lực quyết định giám đốc thẩm
Abstract: Văn bản quy định một số điểm mới trong Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sửa đổi: Thu thập, bổ sung chứng cứ; thẩm quyền thành lập tòa án; quy định phát triển án lệ của Tòa án nhân dân tối cao; điều kiện bổ nhiệm thẩm phán ; hiệu lực quyết định giám đốc thẩm;
Date Created: 11-2014
Issue Date: 2014
Format: doc
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luattochuctoaannhandan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 196,19 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.