Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23314
Title: Quốc hội góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992: Quy định thu hồi đất chưa rõ ràng, chặt chẽ
Keywords: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992
thu hồi đất
Publisher: Nông thôn
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6.11.Quydinhthuhoidatchuarorang,chatche.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 147,05 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.