Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23392
Title: Chương trình tọa đàm Đại biểu Quốc hội và 5 năm thực hiện luật Bình đẳng giới
Authors: UBCVDXH
Keywords: bình đẳng giới
Chương trình tọa đàm
luật bình đẳng giới
tọa đàm
Date Created: 5-6-2013
Issue Date: 2013
Type: 5-6-2013
Format: pdf
Source: Tọa đàm Đại biểu Quốc hội và 5 năm thực hiện luật Bình đẳng giới_Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Chuongtrinhtoadam05-6-2013(chinhthuc).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 138,93 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.