Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23393
Title: Phát biểu của đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó CTQH
Authors: Tòng Thị Phóng
Keywords: Bình đẳng giới
luật Bình đẳng giới
Phát biểu
Tọa đàm
Tòng Thị Phóng
Date Created: 05-6-2013
Issue Date: 2013
Type: 2013- 6-05
Format: pdf
Source: Tọa đàm Đại biểu Quốc hội và 5 năm thực hiện luật Bình đẳng giới_Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • DuthaophatbieucuaPCTQHTongThiPhong(Toadamngay5-6)guiHuy.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 152,05 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.