Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23396
Title: bình luận về việc thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, những thách thức đối với Việt Nam và giải pháp
Authors: Vụ Tổng hợp-Bộ Nội vụ
Keywords: bình đẳng giới
Bình luận
chính trị
lĩnh vực chính trị
luật Bình đẳng giới
Date Created: 5-6-2013
Issue Date: 2013
Type: 5-6-2013
Format: pdf
Source: Tọa đàm Đại biểu Quốc hội và 5 năm thực hiện luật Bình đẳng giới tại Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • VuTonghop-BoNoivu-BinhluanBDGtronglinhvucchinhtri.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 177,55 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.