Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23397
Title: Phát biểu khai mạc và đề dẫn
Authors: Trương Thị Mai
Keywords: đề dẫn
khai mạc
Phát biểu
Tọa đàm
Date Created: 5-6-2013
Issue Date: 2013
Type: 5-6-2013
Format: pdf
Source: Tọa đàm Đại biểu Quốc hội và 5 năm thực hiện luật Bình đẳng giới tại Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.