Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23429
Title: Vai trò của Thường trực Hội đồng nhân dân trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân
Authors: Vụ Công tác Đại biểu
Authors: Vụ Công tác Đại biểu
Keywords: Yên Bái
tham luận
Ủy ban nhân dân
bầu cử
Bến Tre
Hội đồng nhân dân
Luật
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • BaithamluantaiHNMB_BenTre.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 273,68 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.