Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23455
Title: Kinh nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban HĐND tỉnh
Authors: Vụ Công tác Đại biểu
Keywords: Hội đồng nhân dân
Hội thảo
Kinh nghiêm
Tham luận
Source: Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • ThamluanBanVanhoa–XahoiHDNDtinhBaRia-VungTau.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 135,87 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.