Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23637
Title: Tài liệu hướng dẫn Phát triển du lịch cộng đồng
Authors: Quỹ Châu Á
Keywords: Chính sách du lịch
Chính sách khuyến khích phát triển Du lịch cộng đồng của Việt Nam
Doanh nghiệp với Du lịch cộng đồng
Du lịch cộng đồng
Du lịch
Abstract: Sau gần hai năm thực hiện dự án, Quỹ Châu Á và Viện nghiên cứu và phát triển ngành nghề nông thôn Việt Nam trân trọng được giới thiệu với các bạn cuốn “Tài liệu hướng dẫn phát triển du lịch cộng đồng” nhằm chia sẻ các kinh nghiệm xây dựng mô hình du lịch cộng đồng nâng cao đời sống người dân ở các vùng miền khác trên cả nước.
Date Created: 12-2012
Issue Date: 2012
Type: 12-2012
Format: pdf
Source: The Asian Foundation
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • 24.GuidancemanualtodevelopcommunitybasedtourismVietnamesversion.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,95 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.