Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/23663
Title: Điểm lại báo cáo cập nhật tình hình phát triển và cải cách kinh tế của Việt Nam
Authors: Vivek Suri
Đinh Tuấn Vinh
Authors: Vivek Suri
Đinh Tuấn Vinh
Keywords: Thị trường chứng khoán
Thu chi ngân sách
WTO
Xuất khẩu
Lao động việc làm
Nhập khẩu
Tín dụng
Thâm hụt thương mại
Cải cách doanh nghiệp nhà nước
Chính sách phát triển
Kinh tế
Lạm phát
Abstract: Báo cáo điểm lại tình hình phát triển kinh tế gần đây và các chính sách phát triển của Việt Nam.
Date Created: 6-2006
Issue Date: 2006
Type: 6-2006
Format: pdf
Source: World bank
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1.BaocaocapnhattinhhinhphattrienvacaicachkinhtetaiVietNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 871,17 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.