Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23708
Title: Diễn văn khai mạc Đại hội
Authors: Đồng chí Trần Đức Lương, ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII
Keywords: Diễn văn
Khai mạc Đại hội
Abstract: Diễn văn khai mạc do đồng chí Trần Đức Lương, ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, đọc sáng ngày 19 - 4 - 2001 tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng
Issue Date: 2001-04-19
Type: Book
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • Dien van khai mac Dai hoi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 123,62 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.